WordsSynonyms

Program zawierający ponad 9000 haseł i ich synonimów w języku angielskim. Niezbędne jest darmowe środowisko Microsoft Pocket Visual Basic.