WordsThesaurus

Słownik zawierający ponad 30 000 haseł i powiązanych z nimi pojęć w języku angielskim. Niezbędne jest darmowe środowisko Microsoft Pocket Visual Basic.