WordWeb 4.01

Słownik języka angielskiego - w darmowej wersji znajdziemy bazę ok. 140 tys. wyrazów z obszernymi objaśnieniami, podziałem na kategorie gramatyczne i przykładami użycia, a także 115 tys. synonimów. Co istotne, program współpracuje z innymi aplikacjami - wskazanie wyrazu i naciśnięcie ustalonego skrótu uruchamia słownik i wczytuje dany wyraz.