World of Warcraft E3 2003 Gameplay Movie

Udostępniony podczas targów E3 2003 film prezentujący fragmenty rozgrywki z WoW.