World of Warcraft Quiz

  • Maciej Kępka,

World of Warcraft Quiz to bardzo prosta aplikacja dzięki której możemy sprawdzić swój stan wiedzy na temat jednej z najpopularniejszych gier online – World of Warcraft. Na każde pytanie podane są 4 możliwe odpowiedzi. Za poprawna odpowiedź uzyskamy 5 punktów, natomiast błędna będzie nas kosztować utratę 3 punktów.