Worms 3D Service Patch 2 v.1073

Łata aktualizująca europejską wersję gry Worms 3D do wersji v.1073. Patch poprawia m.in. stabilność gry i szybkość połączenia z GameSpy. Łata zdecydowanie zwiększa też zakres funkcjonalności dla aplikacji GameSpy Arcade oraz poprawia również synchronizację europejskiej wersji gry z amerykańską. Patch wprowadza także szereg mniejszych poprawek i usprawnień do rozgrywki. Plik można pobrać z naszego serwera FTP.