WSO2 Carbon 3.2.1

WSO2 Carbon jest darmowym stosem middleware, wykorzystującym Java Open Services Gateway Initiative (OSGi). Składa się z komponentów, ułatwiając wybór usług, które są naprawdę potrzebne, a wybór jest szeroki: od ESB, BAM i BPM do mashupów, usług danych i gadżetów. Wersja 3.0 wprowadza przepływ informacji do BPM, rozszerzone BAM i zarządzanie z bazą Oracle, ułatwiono również publikację danych za pomocą usług webowych, uproszczono konfigurację składników i dostosowywanie instalacji. Można przetestować także wersję alfa produktu przeznaczonego do usług cloud computing o nazwie WSO2 Stratos.