X-SMS 2.2 (Symbian)

Prosta aplikacja umożliwiająca wyeksportowanie wiadomości tekstowych do pliku tekstowego, PDF lub HTML. Do działania wymaga zainstalowanego w telefonie środowiska Python.

Obsługiwane urządzenia:

Symbian S60 3rd/5th edition