xGestures 1.5.1

Narzędzie systemowe, dzięki któremu użytkownik może obsługiwać cały system Mac OS X za pomocą tzw. gestów myszy, czyli kombinacji kliknięć i ruchów myszki. To z kolei znacznie ułatwia zaawansowane sterowanie wieloma programami. Można zdefiniować własne gesty otwierające lub zamykające okna, uruchamiające wskazane aplikacje, przełączający się pomiędzy poszczególnymi programami itd.