XLink (CDN) 1.08

Dodatek do Microsoft Excel uzbrajający arkusz kalkulacyjny w mechanizmy bezpośredniego dostępu do baz danych programów COMARCH. Efektem pracy XLink-a są dowolnie skonstruowane przez użytkownika raporty i zestawienia. Dane pobierane są w chwili wykonywania raportu z bazy danych Firmy++, Księgi Handlowej, Księgi Podatkowej, lub z programów płacowych: Płace i Płace i Kadry. Wartości wpisane w komórki arkusza mogą być dalej przetwarzane w oparciu o standardowe funkcje Microsoft Excel'a.