Xmanager 1.3.9.6

Xmanager jest wydajnym, 32-bitowym serwerem X11R6 PC X umożliwiającym uruchomienie zdalnej sesji X pod kontrolą Windows 95/98/Me/NT/2000/XP. Program jest doskonałym rozwiązaniem dla sieci w środowisku UNIX/Linux i Windows. Do podstawowych możliwości należy praca pod Windows Terminal, obsługa protokołów XDMCP, SSH, RSH, REXEC, RLOGIN oraz TELNET, funkcje kopiowania i wklejania pomiędzy X, a aplikacjami Windows. Zawiera Xbrowser służący do prostego zarządzania połączeniami XDMCP, z możliwością nawiązywania wielu sesji i automatycznym przełączaniem pomiędzy zdalnym, a lokalnym menadżerem okien.