Xpand Rally Car Editing Tools

Dodatkowe narzędzia edycyjne do gry Xpand Rally. Tym razem jest to zestaw programów, które pozwolą zaprojektować, stworzyć i dodać do gry własny model samochodu.

Opublikowany plik zawiera 'Custom Cars Wizard' - narzędzie ułatwiające dodawanie własnych modeli samochodów do gry, pozwalające również na określenie parametrów technicznych pojazdu (m.in. moc, masa, moment obrotowy itp.) i 'Eksporter plików 3DA' - plugin do programu 3D Studio MAX pozwalający na eksportowanie dowolnych obiektów (w tym modeli samochodów) do formatu obsługiwanego przez grę Xpand Rally. Znajdziemy tu również narzędzie umożliwiające łatwe przygotowanie własnego modelu samochodu stworzonego w programie 3D Studio MAX na potrzeby gry oraz przykładowy model samochodu gotowy do umieszczenia w grze wraz ze źródłami 3D Studio MAX.