XPFiremon 1.04

Aplikacja monitorująca pracę systemowej zapory ogniowej w Windows XP. Jej głównym zadaniem jest informowanie użytkownika na temat ustawień i alarmowanie w razie wyłączenia zabezpieczeń Windows. Jest to znacznie szybszy sposób sprawdzania zabezpieczeń niż otwieranie Panelu Sterowania. Poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy użytkownik uzyskuje szybki dostęp do ustawień firewalla.

Najnowsza wersja zawiera niewielkie zmiany w interfejsie