XviD core library source code 0.9.2

Najnowsza wersja kodu źródłowego kodeka XviD.