zaTelnet Light 1.6

Profesjonalny klient Telnet/SSH.