ZipBot Mobile 1.0.1

Narzędzie pozwalające użytkownikom szybko kompresować i dekompresować pliki ZIP zapisane na ich urządzeniach Pocket PC.