ZipSearch 1.0

Program służy do wyszukiwania ciągów znaków w dokumentach w skompresowanych archiwach.