Zrzucik 2.4

Zrzucik to program przeznaczony do dokonywania zapisu, w postaci plików graficznych jpg i bmp,

określonej przez użytkownika części ekranu komputera. Posiada możliwość dokonywania zrzutu całych ekranów w czasie i trybie ustalonym przez użytkownika.

W zakresie zrzutu ekranu użytkownik może w dowolnym momencie sam zainicjować zrzut (zapis do pliku JPG dowolnego katalogu) lub może taką operację zlecić programowi; ten dokona zrzutu o ustalonej godzinie i może też automatycznie powtarzać zrzuty co pewien czas określany w minutach lub sekundach.