1..2..3... jest bezpiecznie

Jak pokazują ostatnie badania, coraz więcej firm nie wyobraża sobie, aby mogły prowadzić działalność bez dostępu do Internetu. Co ciekawe, Internet nie jest już tylko skarbnicą wszelakich informacji i narzędziem do przesyłania listów elektronicznych. Coraz częściej też, dzięki odpowiedniej technologii, łącza internetowe mogą zastąpić dzierżawione, drogie linie, łączące odległe od siebie oddziały firmy. Dla małych firm lub małych oddziałów ciekawym rozwiązaniem jest produkt firmy Symantec, o nazwie Firewall/VPN 100.

Bardzo rzeczowa nazwa wyjaśnia istotę tego produktu. Jest to połączenie firewalla i modułu VPN, czyli sieci prywatnych. Najważniejszą cechą produktu jest jednak fakt, że został przygotowany tak, aby można go było uruchomić zaraz po wyjęciu z pudełka. Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. W ciągu godziny można sprawić, że np. dwa odległe od siebie oddziały firmy będą mogły pracować tak, jak gdyby obydwa należały do jednej sieci lokalnej.

Model 100 to najprostszy przedstawiciel całej rodziny urządzeń, co nie oznacza wcale, że jego funkcjonalność jest skromna. Od bardziej zaawansowanych modeli różni się przede wszystkim brakiem funkcji równoważenia obciążeń i mniejszą liczbą gniazd LAN/WAN. Ta ostatnia różnica jest o tyle istotna, że pojedyncze gniazdo WAN oznacza, że możemy być podłączeni tylko do jednego dostawcy usług internetowych. Podwójne gniazdo WAN w wyższych modelach pozwala automatycznie przełączać usługodawców w przypadku awarii jednego z nich. Cztery gniazda sieci lokalnej pozwalają wykorzystać urządzenie jako jedyny przełącznik sieciowy w małych firmach. Jeśli komputerów jest więcej, wówczas do gniazd LAN podłączyć należy dodatkowe urządzenia aktywne.

W biurach do 25 pracowników model 100 całkowicie wystarczy, aby zapewnić pełną funkcjonalność nie tylko w zakresie sieci prywatnych, ale także wydajnego firewalla, który odcina niebezpieczny ruch od wewnętrznej sieci lokalnej.

Informacje: Symantec, www.symantec.pl

Cena: 627 Euro