10 lat wspólnego rynku

Osiągnięcia dziesięcioletniego już Jednolitego Rynku Europejskiego to m.in. utworzenie 2,5 mln nowych miejsc pracy i obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Raport opublikowany z tej okazji podkreśla korzyści dla konsumentów i przedsiębiorców, jednocześnie wytyka państwom członkowskim coraz powszechniejsze unikanie wdrażania wspólnych regulacji prawnych.

Raport "10 lat bez granic" akcentuje korzyści wynikające bezpośrednio z powołania w 1992 roku Wspólnego Rynku: m.in. utworzenie w UE 2,5 mln nowych miejsc pracy, wzrost PKB UE o 1,8% (164,5 mld EUR). Korzyści dla konsumentów i przedsiębiorców są według autorów raportu znaczne: większy wybór, niższe ceny i wyższa jakość produktów (np. połączeń telekomunikacyjnych: krajowych średnio o połowę, międzynarodowych - o ponad 40%; połączeń lotniczych o ponad 40%). Likwidacja administracji celnej obniża koszty działania przedsiębiorstwa i skraca czas dostaw. Autorzy raportu podkreślają, że następuje otwarcie rynków energii, transportu i telekomunikacji. Następnym celem Komisji jest liberalizacja sektora usług - to zagadnienie będzie głównym punktem strategii wspólnego rynku na lata 2003 - 2006, która zostanie zaprezentowana w kwietniu br.

Raport zawiera jednak również krytyczne uwagi pod adresem państw - uczestników rynku. Zdaniem autorów opracowania, regulacje wspólnego rynku są wprowadzane zbyt wolno lub wręcz są blokowane. To jeden z głównych czynników dla których UE pozostaje w tyle wobec USA pod względem parametrów wzrostu gospodarczego. Według ostatniego, listopadowego raportu na ten temat, deficyt implementacji do prawodawstwa narodowego regulacji wspólnego rynku wzrósł do 2,1%, w porównaniu z majową wartością 1,8% (odsetek uchwalonego ale nie wdrożonego ogólnoeuropejskiego prawodawstwa gospodarczego, dla którego termin implementacji do ustawodawstwa narodowego już upłynął). Najwięcej zaległości w tym względzie ma Francja, która nie uchwaliła 3,8% ustawodawstwa ogólnoeuropejskiego, pomimo upłynięcia terminu implementacji.