10 spraw, które załatwisz przez internet


6. PIT z komputera

30 kwietnia każdego roku mija termin składania zeznań podatkowych PIT. Ten, kto osobiście zaniesie formularz do urzędu skarbowego, straci pieniądze na paliwo i czas na dojazd. Do końca ubiegłego roku w systemie e-Deklaracje złożono ponad 62 miliony (różnych) dokumentów w formie elektronicznej. W tym zestawieniu e-PIT cieszy się szczególnym powodzeniem, bo pozwala wygodnie, bez wychodzenia z domu, rozliczyć się z fiskusem.

Zeznanie drogą elektroniczną możesz złożyć na kilka sposobów: przy użyciu formularzy interaktywnych, za pomocą specjalnej aplikacji e-Deklaracje Desktop lub innego oprogramowania do rozliczania PIT, np. Rozliczenie Roczne 2014. Nie musisz mieć bezpiecznego podpisu elektronicznego, bowiem do zweryfikowania twojej tożsamości wystarczy wskazanie kwoty przychodu za poprzedni rok (tutaj: 2013). Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) stanowi potwierdzenie, że deklaracja została poprawnie złożona w US. W ostatnim czasie MF udostępniło podatnikom nową usługę pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37 (Pre-Filed tax Return, PFR). Dzięki temu złożenie PIT-u jest jeszcze prostsze, a ty nie musisz przepisywać danych z zeznań uzyskanych od płatników.

10 spraw, które załatwisz przez internet

7. Pismo urzędowo doręczone

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap.gov.pl) to serwis internetowy, który umożliwia załatwienie wielu spraw administracyjnych przez internet. Katalog spraw liczy kilkaset pozycji. W ePUAP możesz złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy, przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) czy umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty grzywny z tytułu mandatu karnego kredytowanego. Brzmi nieźle, ale to, czy uda ci się wnieść podanie, złożyć odwołanie lub skargę, w dużej mierze zależy od tego, gdzie mieszkasz. Sprawa wnoszona jest do urzędu lub instytucji właściwego do jej załatwienia, a urzędy gmin i starostwa powiatowe w różnym stopniu oferują możliwość komunikacji z obywatelem właśnie przez ePUAP.

Potwierdzenie tożsamości odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego (PZ) obsługiwanego w ramach platformy ePUAP. To odpowiednik podpisu elektronicznego, który możesz wykorzystać w kilku innych platformach e-administracji, np. PUE ZUS. Aby uzyskać PZ, musisz wypełnić krótki wniosek i udać się do punktu potwierdzającego (Urząd Skarbowy, placówka ZUS) w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

10 spraw, które załatwisz przez internet

8. Wiem, ile wyniesie moja emerytura

Nielubiany ZUS ma też bardziej ludzką twarz, a pewne sprawy uda ci się załatwić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, bez wychodzenia z domu. Serwis pue.zus.pl udostępnia dane zapisane na kontach w ZUS, pozwala wygenerować i przesyłać drogą elektroniczną dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz składać różnego typu pisma i wnioski. Do zarejestrowania w PUE użyj Profilu Zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub odwiedź najbliższą jednostkę terenową ZUS.

To, co uda ci się załatwić drogą elektroniczną, zależy od tego, czy jesteś osobą ubezpieczoną, płatnikiem składek, świadczeniobiorcą albo lekarzem. Jako ubezpieczony możesz dowiedzieć się, czy pracodawca zgłosił ciebie i członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan konta w ZUS oraz obliczyć prognozowaną wysokość emerytury. Płatnicy składek mogą zweryfikować listę osób zgłoszonych do ubezpieczeń, uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami oraz przekazywać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe (dotyczy małych firm).

10 spraw, które załatwisz przez internet

9. Kiedy i na co byłem chory

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, to ogólnopolski serwis udostępniający użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i jego finansowaniu (od 2008 roku). W Rejestrze Usług Medycznych znajdziesz informacje o udzielonych świadczeniach medycznych, złożonej deklaracji POZ (wybór lekarza rodzinnego, pielęgniarki, położnej), zrealizowanych receptach refundowanych, pobytach w uzdrowiskach oraz refundacjach na zakup zaopatrzenia ortopedycznego. W portalu zip.nfz.gov.pl sprawdzisz także, czy masz prawo do darmowych świadczeń zdrowotnych.

Dotychczas w ZIP-ie zarejestrowało się już milion użytkowników, którzy chcą mieć stały wgląd w historię leczenia. Rejestracja wymaga wypełnienia krótkiego formularza i osobistej wizyty w oddziale NFZ w celu weryfikacji tożsamości. Z uwagi na wrażliwe dane udostępniane w portalu nie ma możliwości złożenia „podpisu” za pomocą Profilu Zaufanego. Później wystarczy ci już tylko komputer…

10 spraw, które załatwisz przez internet

10. Pozew przez internet

Jeśli wystawiłeś fakturę sprzedaży, zawarłeś umowę kupna-sprzedaży, umowy najmu, dzierżawy czy pożyczki, a druga strona nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, możesz dochodzić roszczeń pieniężnych w postępowaniu sądowym, składając pozew przez internet. Służy do tego serwis e-sad.gov.pl. W ten sposób swoich praw mogą dochodzić osoby prywatne i przedsiębiorcy, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Oznacza to, że w pozwie musisz wymienić listę dowodów, ale bez ich przedstawienia (innymi słowy, nie należy dołączać skanu umowy czy faktury), określić swoje żądania finansowe oraz przedłożyć podstawę (uzasadnienie) dochodzonego roszczenia.

Pozwany po otrzymaniu nakazu zapłaty może zapłacić powodowi kwotę wskazaną przez sąd (to kończy sprawę) lub złożyć sprzeciw do e-sądu. W drugim przypadku nakaz utraci moc, a sprawa zostanie przekazana do tradycyjnego sądu właściwego do jej rozpatrzenia. Nakaz zapłaty uprawomocni się w razie niepodjęcia przez powoda żadnej czynności, a sąd nada mu klauzulę wykonalności. Z takim nakazem możesz udać się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

10 spraw, które załatwisz przez internet