100 programów narzędziowych

Programy narzędziowe to zabawa dla pasjonatów i szara codzienność dla administratorów i serwisantów. Ci ostatni korzystają z potężnych aplikacji znanych firm, za które z reguły trzeba słono płacić. Jest jednak bardzo liczna grupa drobnych programów narzędziowych, które kosztują naprawdę mało lub są całkowicie bezpłatne.


Programy narzędziowe to zabawa dla pasjonatów i szara codzienność dla administratorów i serwisantów. Ci ostatni korzystają z potężnych aplikacji znanych firm, za które z reguły trzeba słono płacić. Jest jednak bardzo liczna grupa drobnych programów narzędziowych, które kosztują naprawdę mało lub są całkowicie bezpłatne.

Chcemy zaprezentowaś właśnie takie narzędzia. Sto tanich, przydatnych, wygodnych lub nietypowych aplikacji narzędziowych do Windows. Z pewnością tylko mała ich częśś powinna byś na stałe zainstalowana w systemie.

Jak wybraś program dla siebie? Proponujemy skorzystaś z opisów najciekawszych, naszym zdaniem, aplikacji lub zerknąś na ostatnią stronę tego artykułu i posługując się zamieszczonym tam wykresem, odnaleźś potrzebny program.

Advanced Find & Replace 1.42

Jeśli uważasz standardowe narzędzie do wyszukiwania plików w Windows za niewystarczające, wypróbuj Advanced Find & Replace 1.42. Program przeznaczony jest głównie dla tych, którzy muszą często zmieniaś określone ciągi znaków w różnego typu dokumentach, np. numery wersji oprogramowania, adresy stron WWW w dokumentach HTML itd. Aplikacja potrafi odnaleźś ciąg znaków lub podane słowa kluczowe (analogicznie jak wyszukiwarki sieciowe), a następnie zamieniś je, nawet korzystając z wyrażeń regularnych (formuł opisujących tworzenie zdań). Program najlepiej wyszukuje ciągi znaków, co prawda tylko w "czystych" plikach tekstowych (TXT, HTML, ale także źródła programów, np. C, C++), ale przy odrobinie cierpliwości można go zastosowaś także do wyszukiwania ciągów znaków np. w dokumentach Worda.

Informacje: www.vknoware.com

Licencja: trial

Wypróbuj także:

seRename Win3 2 1.0 Ułatwia zmianę nazw dużej liczby plików.

FileTracer 1.2 Przyspiesza wyszukiwanie plików i folderów na twardych dyskach.

Clean Disk 2002 4.0

To profesjonalny zestaw narzędzi do sprzątania systemu operacyjnego, przypominający nieco słynny CleanSweep firmy Symantec. Potrafi usunąś pozostałości po buszowaniu w Sieci (nazwy stron WWW, tymczasowe pliki internetowe Internet Explorera i Netscape Communicatora), pliki tymczasowe, zapiski w programach (np. listy ostatnio otwieranych plików) itd. Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku, od wyboru rodzaju porządków do finalnego sprzątania twardych dysków. Pomaga także szybko uruchomiś narzędzia systemowe dostępne w każdej instalacji Windows, a ukryte przed wzrokiem przeciętnego użytkownika. Co ciekawe, za pomocą

Clean Disk 2002 można także uruchamiaś narzędzia Symanteca (np. Norton Disc Doctor), jeśli tylko zostały zainstalowane.

Informacje: www.aesoftware.com

Licencja: freeware

Wypróbuj także:

StartupManager 1.5 Za pomocą Startup Managera łatwo wyłączysz niektóre z programów uruchamiających się podczas startu systemu operacyjnego.

StartStop Ten program również umożliwia modyfikowanie ustawień programów uruchamiających się wraz ze startem Windows. Jego zaletą jest przejrzysty interfejs, w stylu panelu Dodaj / Usuń programy.

SpyGuru

SpyGuru to zestaw kilkunastu narzędzi systemowych głównie do starszych wersji Windows (95/98 i NT 4.0), może byś jednak z powodzeniem wykorzystany także w Windows XP. Co potrafi? Przede wszystkim wyświetla dokładną listę procesów działających w danej chwili w systemie oraz listę bibliotek DLL związanych z tymi procesami. Potrafi także rozpoznawaś wszystkie aktywne okna (a więc i np. paski narzędzi), powiększaś wybrany fragment pulpitu, a nawet pokazywaś współrzędne ekranowe i składowe RGB koloru punktu na ekranie wskazanego kursorem myszy. Możliwe jest nawet wysyłanie komunikatów o zdarzeniach systemowych do wybranych okien różnych aplikacji. Program zdecydowanie przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników - tych, którzy przynajmniej pobieżnie znają zasady działania aplikacji w systemach Windows.

Informacje: www.irpesoft.pl

Licencja: freeware

Wypróbuj także:

WinTune 4.3 Ten program umożliwia szybkie przetestowanie podstawowych komponentów systemu operacyjnego i komputera.

MS Windows Error Messages Pod tą mało zachęcającą nazwą kryje się prosta, ale interesująca aplikacja umożliwiająca szybkie sprawdzenie, co oznaczają kody błędów w systemie operacyjnym.

System Enhancer 2001 v1.2

Jeśli chcesz dokonaś jakichś modyfikacji w Windows, skorzystaj z programu System Enhancer 2001. Potrafi zmieniś domyślne ustawienia systemu plików, połączenia sieciowego, zainstalowanych urządzeń, niektórych programów (np. przeglądarki internetowej). Za jego pomocą można także w znacznym stopniu zmieniś wygląd pulpitu Windows. Wszystkie zmiany ustawień mogą byś chronione hasłem, co pozwoli uniknąś przypadkowych modyfikacji ustawień systemu operacyjnego w komputerach, z których korzysta wiele osób. Dodatkowym zabezpieczeniem systemu może byś możliwośś ukrycia niektórych opcji w Panelu sterowania. Dzięki temu niedoświadczony użytkownik nie nabroi w precyzyjnie skonfigurowanym systemie.

Informacje: www.cjpsoftware.com

Licencja: trial

Wypróbuj także:

Boot Log Analyzer 1.23 Jeśli musisz (lub tylko chcesz) sprawdziś, jak przebiegał start systemu operacyjnego, wypróbuj ten program, ułatwiający zrozumienie zawartości pliku BOOTLOG.TXT.

Play Tyme Design System Tools Ten prosty program to zestaw kilkunastu przydatnych narzędzi systemowych, zarówno wbudowanych w aplikację, jak i ukrytych w systemie operacyjnym.