1000 firm w Global Compact

Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że w inicjatywie Global Compact uczestniczy już 1000 przedsiębiorstw z całego świata.

W dorocznym sprawozdaniu programu Global Compact poinformowano, że w inicjatywie prospołecznej aktywizacji biznesu zorganizowanej z ramienia sekretarza ONZ Koffiego Annana uczestniczy już 1000 przedsiębiorstw na całym świecie. Inicjatywa zapoczątkowana w styczniu 1999 roku ma na celu polepszenie sytuacji w 9 obszarach z zakresu praw człowieka, środowiska pracy i środowiska naturalnego. Firmy podejmują w związku z tym wspólne działania z międzynarodowymi i lokalnymi partnerami społecznymi.

Od lipca 2002 do lipca roku bieżącego liczba firm które zgłosiły akces do Global Compact i zostały przyjęte podwoiła się (do obecnego, tytułowego 1000). Blisko połowę z grona tych firm stanowią przedsiębiorstwa z krajów rozwijających się. Global Compact działa obecnie w 53 krajach, z czego w 14 rozpoczął działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podjęto m.in. działania na rzecz rozwoju trwałej i zrównoważonej przedsiębiorczości w Etiopii, na Madagaskarze, w Angoli, Bangladeszu i Kambodży.

Liczba konkretnych zainicjowanych w tym okresie projektów partnerskich idzie w dziesiątki. Obecnie na skalę globalną zaangażowanych jest w nie ponad 20 organizacji obywatelskich.

W sferze formalno-organizacyjnej, do obowiązków firm- sygnatariuszy Global Compact włączono konieczność dodawania w sprawozdaniach rocznych komunikatu z działań w ramach GC. Ponadto do grona czterech agencji ONZ wspierających akcję dołączyła w charakterze patrona przedsięwzięć w sektorze MSP UNIDO (United Nations Industrial Development Organization).

Przypomnijmy, że w Polsce pierwsze projekty w ramach Global Compact przedstawiono w sierpniu ub. roku, a Komitet Sterujący akcją powołano najszybciej w Europie (http://www.cxo.pl/news/news.asp?id=44488 ).