114 mln zł na inwestycje badawczo-rozwojowe

Wśród 21 pozytywnie zaopiniowanych znalazły się wnioski jedynie z 9 województw. Wnioski mogli składać przedsiębiorcy z całej Polski, ale ponad połowa z nich zawierała błędy formalne lub merytoryczne.

"Jeżeli zostaną one tylko wyeliminowane to nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy ci ponownie ubiegali się o dotacje w kolejnych runach naboru, ani żeby kolejni przedsiębiorcy występowali z nowymi projektami. Dotacje mogą dostać firmy z każdego województwa, z całej Polski. Liczy się kolejność zgłoszeń oraz dobre przygotowanie wniosku" - mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

21 firm otrzyma w sumie ponad 114 mln zł dotacji na stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój wzornictwa przemysłowego. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z całej Polski, pierwotnie planowany budżet został zwiększony o 50%. Dzięki temu wszystkie pozytywnie zaopiniowane wnioski otrzymają dofinansowanie.

Wartość przyznanych dotacji

Wartość przyznanych dotacji

W ramach trwającej do 19 lutego br. I rundy naboru wniosków w działaniu 4.2 PO IG Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego w sumie zgłoszonych zostało 47 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 244 mln zł. "To ponad 4-krotnie więcej niż planowaliśmy zakontraktować w tej rundzie naboru" - mówi Monika Karwat-Bury. "Trzymając się ściśle pierwotnego budżetu, dofinansowanie otrzymałoby jedynie 9 projektów, a dla 12 kolejnych, także bardzo dobrych, zabrakłoby pieniędzy. Dlatego w konsultacji z MG i MRR postanowiliśmy zwiększyć dostępne środki o 41 mln zł, tak aby każdy pozytywnie zaopiniowany projekt otrzymał unijne wsparcie" - dodaje.

Budżet Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 przewiduje na realizację projektów w ramach Działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego dotacje w wysokości 186 mln euro. O dofinansowanie swoich projektów mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać działalność badawczo-rozwojową, bądź opracować i wdrożyć u siebie wzory przemysłowe, czy usługowe. Pieniądze z dotacji mogą być tutaj wydatkowane m.in. na opłacenie usług doradczych, szkoleniowych, zakup środków trwałych, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Kolejna, druga tura naboru wniosków w ramach działania 4.2 dobiega właśnie końca i również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Już po paru dniach od rozpoczęcia naboru, czyli 15 czerwca, suma wnioskowanych dotacji przekroczyła 130% zaplanowanego budżetu. Wnioski przyjmowane będą do 22 czerwca.

Od 14 września br. zacznie się nabór wniosków w ramach tury trzeciej.