12,8 mld euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Taki wynik podał Narodowy Bank Polski. Rok wcześniej było to 15,1 mld euro. Ponad 80% inwestycji zagranicznych w Polsce pochodziło w 2007 r. z krajów UE - podaje PAP.

Mimo spadku wartości inwestycji zagranicznych, Paweł Wojciechowski, prezes Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych twierdzi, że 2007 r. był bardzo dobry, a wstępne dane NBP zazwyczaj są dużo niższe od ostatecznych. "W ubiegłym roku w kwietniu wielkość ta była o 20% niższa niż ostateczna" - powiedział.

Na kwotę 12,8 mld euro złożyły się środki przeznaczone na zakup udziałów lub akcji przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania w wysokości 3,9 mld euro, reinwestowane zyski - 5,3 mld euro oraz dodatnie saldo obrotów kredytowych w kwocie 3,6 mld euro. W 2007 r. głównym składnikiem napływu były reinwestowane zyski, których udział wyniósł 41,5%.

Inwestycje w ubiegłym roku lokowane były: w podmiotach przetwórstwa przemysłowego (20%), w obsługę nieruchomości, informatykę, naukę, wynajem maszyn i pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności (19,8%), pośrednictwie finansowym (15,3%) oraz w handlu i naprawach (11,9%).


Zobacz również