13 mld euro środków strukturalnych

Polska w latach 2004-2006 może wykorzystać prawie 13 mld euro środków strukturalnych z Unii Europejskiej.

Jak stwierdziła Krystyna Gulbier, wiceminister gospodarki, z kwoty 13 mld euro ze środków strukturalnych, 4,2 mld euro przypada na Fundusz Spójności, a pozostałe środki pochodzą z 4 funduszy strukturalnych: europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego, europejskiego funduszu orientacji i gwarancji rolnej i finansowego instrumentu rybołówstwa. Fundusze strukturalne finansują w Polsce 7 programów operacyjnych.