17 bezproduktywnych godzin

Spośród 45 godzin poświęcanych tygodniowo na pracę, przeciętny pracownik aż 17 spędza bezproduktywnie - wynika z badania Microsoft Office Personal Productivity Challenge - PCC.

Microsoft we współpracy z dr Larry'm Bakerem, amerykańskim badaczem wydajności pracy, specjalizującym się w zarządzaniu czasem, przeprowadził test produktywności w wśród 38 tysięcy pracowników merytorycznych z różnych przedsiębiorstw w 200 krajach.

Za największą stratę czasu uczestnicy badania uznali nieefektywne spotkania, pochłaniające średnio 5,6 godziny tygodniowo, problemy z komunikowaniem się w zespole i brak sprecyzowania celów podejmowanych działań.

Ankietowani przedstawiciele polskich firm mieli podobne spostrzeżenia - najwięcej czasu zajmują bezproduktywne spotkania, odwlekanie lub odkładanie spraw na później, brak określonych priorytetów w codziennej pracy.

Wśród ankietowanych Polaków 86% stanowili mężczyźni, o średniej wieku 33 lata, zajmujący w swoich firmach stanowiska menedżerskie - w grupie tej był większy odsetek młodych menedżerów niż wśród reprezentantów innych krajów. Polscy respondenci spędzają w pracy średnio 9 godzin dziennie, otrzymują mniej listów elektronicznych niż ich koledzy z Europy i USA.

Aby usprawnić pracę, większość uczestników badania chciałaby mieć lepszy i szybszy dostęp do potrzebnych dokumentów, efektywniej zarządzać pocztą elektroniczną i wykorzystywać nowe technologie. Według Microsoftu, osoby, które miały w teście najwyższy współczynnik produktywności, jednocześnie zdobyły najwięcej punktów w pytaniach dotyczących stosowania w ich pracy rozwiązań informatycznych.


Zobacz również