199 porad dla użytkowników Office 2007 - część I


Schowek

199 porad dla użytkowników Office 2007 - część I

65. W Office 2007 klasyczny schowek Windows zyskuje aż 24 oddzielne przegródki. Dostęp do nich uzyskasz, klikając niewielką strzałkę w polu Schowek (pierwsze z lewej) albo ikonę Schowka obok zegara (nie zawsze jest widoczna).

66. Elementy ze Schowka usuniesz, rozwijając listę i wybierając polecenie Usuń.

67. Dane ze schowka nie są tracone po wyłączeniu aplikacji Office 2007. Aby się ich pozbyć, musisz je usunąć lub zrestartować komputer.

68. W polu Schowek dostępny jest Malarz formatów (ikona pędzla). Za jej pomocą możesz zastosować własne formatowania do różnych fragmentów tekstu - bez ustawiania kolorów i czcionek za każdym razem.

69. Menu Schowek | Wklej specjalnie pozwala na szybkie wklejanie sformatowanych danych jako czystego tekstu. Opcja przydaje się przy kopiowaniu danych z witryn WWW.

Formatowanie

70. Cały obszar dokumentu zaznaczysz, naciskając kombinację klawiszy [Ctrl A].

71. Wybrane akapity lub słowa musisz zaznaczać kursorem myszy (wciśnięty lewy przycisk) z naciśniętym klawiszem [Ctrl].

72. Dwukrotne kliknięcie myszą zaznacza wyraz, trzykrotne - zdanie, czterokrotne - akapit.

199 porad dla użytkowników Office 2007 - część I

73. Rozmiar i krój czcionki ustawisz na wstędze Narzędzia główne. Jeśli szukasz bardziej zaawansowanych ustawień, w prawym dolnym rogu sekcji Czcionka kliknij niewielki przycisk ze strzałką. Takie same przyciski znajdziesz niemal w każdej sekcji. Dają one dostęp do dodatkowych funkcji i różnych ustawień.

74. Domyślną czcionką jest teraz Calibri. Jeśli wysyłasz dokumenty do osób niekorzystających z Office 2007 albo Visty, stosuj raczej Times New Roman.

75. Teksty oficjalne warto wyrównywać do obu stron (justować). W tym celu zaznacz wybrane akapity i naciśnij kombinację klawiszy [Ctrl J] lub przycisk Wyjustuj w sekcji Akapit karty Narzędzia główne.

76. Stosując style, oszczędzasz czas, bo nie musisz wielokrotnie korygować parametrów wyświetlania czcionek i akapitów.

77. Dokumenty oficjalne pisz czcionką Times New Roman o wielkości 12-14 punktów z 1,5-wierszową interlinią.

78. Nie musisz sięgać po mysz, aby zmieniać wygląd liter. Zaznacz tekst i wciśnij właściwą kombinację klawiszy: [Ctrl B] pogrubia, [Ctrl I] pochyla, a [Ctrl U] podkreśla.

79. Indeks dolny wstawisz, korzystając z kombinacji [Ctrl =], indeks górny [Ctrl Shift =].

80. Przypis końcowy to nie to samo, co indeks. Aby go wstawić, przejdź do Odwołania | Wstaw przypis dolny lub naciśnij [Ctrl Alt J].

81. Czasami w pracy nad dokumentem pomagają znaki formatowania. Jeśli chcesz je wyświetlić, na wstążce Narzędzia główne w sekcji Akapit kliknij przycisk z symbolem przypominającym liczbę pi. Więcej ustawień związanych ze znakami formatowania znajdziesz w oknie konfiguracji Worda. Kliknij w nim Wyświetlanie i wybierz potrzebne znaczniki.

82. Dokumenty utworzone z wykorzystaniem pakietu Office 2007 można otwierać w starszych wersjach. Może się jednak zdarzyć, że niektóre fragmenty dokumentu będą wyświetlane nieprawidłowo, co wynika z wprowadzenia w wersji 2007 nowych funkcji. Aby uniknąć takiej sytuacji, po skończeniu prac nad dokumentem kliknij przycisk Office i przejdź do Przygotuj | Uruchom sprawdzanie zgodności. W ten sposób dowiesz się, czy dokument nie zawiera formatowań, które mogłyby zniszczyć jego wygląd po otwarciu pliku w starszej wersji Worda czy Excela.

199 porad dla użytkowników Office 2007 - część I

83. Gdy dokument liczy kilkadziesiąt stron, odszukanie określonych fragmentów tekstu może być trudne. Ale Word 2007 pozwala tworzyć spis wybranych miejsc w pliku na takiej zasadzie, jak przeglądarka WWW listę ulubionych stron. Aby utworzyć odnośnik do wybranego miejsca w dokumencie, najpierw zaznacz je (może to być zdanie lub cały akapit). Przejdź do wstążki Wstawianie, w sekcji Łącza kliknij Zakładka i wpisz nazwę nowej zakładki (musi zaczynać się od litery, nie może zawierać spacji). Teraz wystarczy kliknąć przycisk Łącza i dwukrotnie nazwę odnośnika, a Word wyświetli odpowiedni fragment dokumentu.

84. Word 2007 może zapisywać dokumenty w formacie PDF (a także XPS), wystarczy zainstalować bezpłatne rozszerzenie udostępnione przez Microsoft (http://p1.pcworld.pl/r/be8c0 ). Następnie kliknij przycisk Office i wybierz polecenie Drukuj. W oknie dialogowym drukowania wybierz PDF z listy dostępnych drukarek. Kliknij przycisk Drukuj.