2,5 cala w kieszeni


Procedura testowa

2,5 cala w kieszeni

Parametry techniczne i wyniki testów zewnętrznych twardych dysków

Wszystkie urządzenia zostały poddane jednakowej procedurze testowej i ocenione w trzech kategoriach: możliwości, jakość i wydajność. To stanowiło podstawę do obliczenia oceny końcowej, która z kolei posłużyła do oceny opłacalności. Szczegółowe kryteria omawiamy poniżej.

Możliwości

Na ocenę w tej kategorii wpływ miały: pojemność (40 procent oceny możliwości), możliwość łatwego rozkręcenia, wbudowane interfejsy, wyposażenie w stację dokującą.

Jakość

Punkty w tej kategorii zostały przyznane za: długość gwarancji, wbudowaną wtyczkę, odporność na wstrząsy, konstrukcję obudowy. Dodatkowe punkty przyznawaliśmy za dołączone oprogramowanie: synchronizację poczty, ulubionych linków, plików, oprogramowanie do robienia kopii zapasowych, mierzenia temperatury, a także za współpracę z oprogramowaniem USB SMART Monitor.

Wydajność

2,5 cala w kieszeni

2,5-calowe obudowy są mniejsze i poręczniejsze niż ich 3,5-calowe odpowiedniki.

Określona została na podstawie prędkości (MB/s) zapisu i odczytu mierzonej programem HDTach RW oraz zapisywania trzech zestawów plików.

Pierwszy test polegał na mierzeniu prędkości zapisu zbioru 2000 plików (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, małe grafiki, strony HTML) o rozmiarze 772 MB. Podczas drugiego testu mierzyliśmy prędkość zapisu zestawu 2000 tysięcy plików MP3 o łącznej pojemności 10 GB. Trzeci polegał na mierzeniu czasu zapisu 38 filmów o łącznej objętości 10 GB (filmy DivX, XviD)

Wszystkie pomiary wykonywaliśmy, używając Windows Visty, a każdy powtarzany był trzykrotnie (końcowe wyniki to średnia z trzech powtórzeń). W celu uniknięcia przekłamań spowodowanych buforowaniem plików, po każdej operacji system był restartowany, a dysk formatowany. Podczas pomiarów nie podłączaliśmy żadnego innego urządzenia USB.

2,5 cala w kieszeni

Ocena końcowa

Na ocenę wydajności składały się procentowe wyniki poszczególnych testów: po 20% - wyniki odczytu i zapisu z testu HDTach, prędkość zapisu zestawu małych plików, prędkość zapisu zbioru MP3, prędkość zapisu czterech filmów DivX .

Opłacalność

Opłacalność obliczaliśmy w następujący sposób:

10 x ocena pomocnicza/cena maksymalna

ocena pomocnicza = ocena końcowa x średnia cena urządzeń/cena urządzenia.