2,5% w kulturze

2,5% wszystkich zatrudnionych w Unii Europejskiej pracuje w przedsięwzięciach związanych z kulturą. W sektorze tym najłatwiej spotkać osoby z wyższym wykształceniem, ale zarazem i praca jest mniej pewna.

Eurostat zestawił dane dotyczące zatrudnienia w sektorze kulturalnym, a więc wszystkich pracujących w instytucjach, firmach i działalności kulturalnej (policzono zatem i artystów). W Unii Europejskiej w 2002 roku (uwzględniając również kraje, które wstąpiły do Unii w maju br.) było to 4,2 mln osób, w sumie 2,5% wszystkich zatrudnionych. Najmniejszy odsetek pracowników kultury jest w Portugalii i na Słowacji (po 1,4%), w Czechach, na Łotwie i w Luksemburgu (1,8%). Największy – w Estonii (3,7%), Finlandii (3,5%), Holandii i Szwecji (po 3,3%) oraz Wielkiej Brytanii (3,2%).

40% pracowników kultury ma tytuł uniwersytecki (średnia wszystkich zatrudnionych w UE25 to 24%). Największy odsetek z wyższym wykształceniem w sektorze kultury jest na Litwie (79%), na Cyprze (65%), w Estonii (60%), Francji, Hiszpanii i Belgii (51%) a najniższy w Portugalii (25%), we Włoszech (27%) i Luksemburgu (31%). We wszystkich krajach odsetek ten jest wyższy niż wśród całej pracującej ludności. Największa rozpiętość była w Czechach (33% do 13%), na Słowacji (34% do 14%), na Węgrzech (43% do 18%), Portugalii (25% do 11%).

Praca "w kulturze" jest niepewna. 18% pracowników kultury ma pracę w niepełnym wymiarze etatu (w porównaniu do 12% w UE25 w 2002), 25% pracowników kultury ma pracę czasową (17% w ogóle pracowników w UE25), 9% pracowników kultury ma więcej niż jeden etat (trzy razy częściej niż w pozostałej grupie pracowników w UE25). Najwięcej dorabiających na innych etatach pracowników kultury jest w Danii (20%), na Łotwie i Litwie (po 19%). W UE25 29% pracowników kultury zatrudniało samych siebie lub było pracodawcami (najwięcej we Włoszech – 47%), Austrii (39%) i Holandii (32%).