20 technologii, które zmieniły świat

Dwadzieścia lat w życiu ludzi, to zaledwie jedno pokolenie, a w rozwoju technologii informatycznych - całe wieki. Korzystając z notebooka, telefonu komórkowego, Internetu, mało kto zastanawia się, że 10-15 lat temu nie były one jeszcze w ogóle dostępne.

Na dzisiejszy obraz IT złożył się rozwój setek szczegółowych i często współzależnych technologii. Żadna z nich nie miała decydującego znaczenia dla rozwoju przemysłu i zastosowań IT, ale wspólnie stworzyły potężny system, mający ogromny wpływ na obecny kształt biznesu, a także codzienne życie i przyzwyczajenia ludzi.

O 20 technologiach, które w ciągu ostatnich dwóch dekad miały i mają istotny wpływ na rozwój zastosowań systemów informatycznych przeczytasz na łamach Computerworld Online.