20 tys. nowych i odnowionych witryn MSP

Według badania Polish Market Review, w 2003 roku większość nowych stron WWW małych lub średnich firm powstanie dla spółek zatrudniających do 20 osób, częściej prywatnych niż z udziałem państwa i raczej tych z dużych miast.

PMR nie dostrzegł szczególnego związku pomiędzy planem utworzenia firmowej strony internetowej w 2003 roku a przychodami spółki. W 62% przypadków firma planuje zlecić budowę strony firmie zewnętrznej, 31% deklarowało zamiar dokonania tego własnymi siłami, a 7% nie było jeszcze zdecydowanych. Dane dotyczące outsourcingu z badania próbki 61 spółek, zrzutowane na całą populację firm sektora MSP bez strony WWW w 2002 roku, pozwoliły PMR określić szacunkowy popyt na budowę serwisów internetowych. PMR ocenia, że stosowne kontrakty na budowę nowych stron może podpisać około 11 tys. firm; ponadto PMR ocenia, że pojawi się ok. 9 tys. zamówień na przebudowę istniejących serwisów WWW małych i średnich firm.


Zobacz również