2005 - wiele nowego w usługach finansowych

Większą współpracę pomiędzy konkurentami, alternatywy dla fuzji i przejęć, i więcej aktywności w działaniach obejmujących sąsiadujące rynki przewidują na rynku usług finansowych w swoich prognozach na nadchodzący rok analitycy Unisys.

Eksperci Unisys wyróżnili pięć czynników, które mają w najbliższej przyszłości w decydujący sposób kształtować rynek usług finansowych.

1. większa współpraca między konkurencyjnymi firmami - zarówno w sektorze bankowości, jak i ubezpieczeń. Według analizy Unisys od 2005 r. instytucje finansowe będą systematycznie rozszerzać współpracę z konkurencją, by dzielić z nią koszty administracyjne. Szczególnie dotyczy to tych obszarów działalności, w których wzrost kosztów oraz kurczący się rynek wymusza innowacyjne podejście do biznesu. Strategie tego typu zakładają współpracę, w zakresie inwestycji i kosztów sprzedaży detalicznej - np. kilka banków konkurujących ze sobą zakłada wspólny oddział do obsługi pewnego rodzaju klientów - utrzymywanie przez nie oddziałów świadczących pełny zakres usług jest w porównaniu z tym nieefektywne. Wraz z rozwojem technologii i zwiększaniem się zakresu samoobsługi, współpraca tego rodzaju będzie się z pewnością zacieśniać.

2. ewolucja Business Transformation Utilities - alternatywnej strategii fuzji i przejęć. Łączenie firm służy poprawie wyników. Jednym z podstawowych narzędzi, służących temu celowi, jest "obcinanie" zbędnych kosztów sprzedaży, dystrybucji, a także kosztów wykorzystywanych technologii. W 2005 r. konsolidacja będzie z pewnością postępować, jednak instytucje finansowe już dziś uważnie rozglądają się w poszukiwaniu modeli biznesowych, które mogłyby zastąpić tradycyjne przejęcia. Banki i instytucje ubezpieczeniowe rozważają przejmowanie konkretnych rodzajów działalności firm, zamiast akwizycji całych przedsiębiorstw.

3. wzrost liczby oszustw dokonywanych na skalę globalną. Eksterytorialne i zapewniające anonimowość elektroniczne kanały komunikacji ułatwiają manipulowanie danymi. Instytucje finansowe powinny poddać swoje procedury kontroli odpowiedniej transformacji, budując w ten sposób silny "ekosystem", obejmujący wszystkie obszary działalności (operacje bankomatowe, transakcje czekowe, operacje online itd.) i zdolny obronić się przed próbami dokonania kradzieży. W 2005 r. wraz z wprowadzeniem zatwierdzonej przez Unię Europejską technologii kart chipowych, wzrosną wymagania klientów wobec banków, dotyczące bezpieczeństwa.

4. większa aktywność banków w działaniach nadgranicznych, obejmujących sąsiadujące kraje, w Europie oraz między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Coraz więcej europejskich instytucji finansowych będzie nawiązywać rozmowy z zagranicznymi bankami i rozważać różne formy współpracy, jeśli chodzi o przetwarzanie danych i administrację ubezpieczeniami. Do bardziej wyszukanych usług bankowych i produktów ubezpieczeniowych dojrzewają rynki finansowe Europy Centralnej i Wschodniej.

5. możliwości ekspansji w Chinach i Ameryce Łacińskiej, co dotyczy zarówno banków, jak i firm ubezpieczeniowych - globalnych i lokalnych. Instytucje finansowe zaprzęgają technologie, by elastycznie reagować na rosnące potrzeby klientów w szybko bogacących się Chinach i zaspokajać oczekiwania (co często wymaga tworzenia nowych produktów) uboższych klientów w Ameryce Łacińskiej.


Zobacz również