3,6% wzrostu PKB w USA na koniec roku?

Bank Rezerwy Federalnej z Filadelfii opublikował kolejne wydanie najstarszego nieprzerwanie publikowanego indeksu prognoz ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych, tzw. Livingston Survey. Ekonomiści ankietowani na potrzeby indeksu nieznacznie obniżyli swoje prognozy odnośnie wzrostu gospodarczego czy wzrostu cen akcji.

Ogłaszanie prognozy na podstawie sondażu wśród ekonomistów rozpoczął w 1946 Joseph Livingston, publicysta Philadelphia Inquirer. Bank Rezerwy Federalnej z Filadelfii przejął publikowanie indeksu w 1990 roku. Livingston Survey ogłaszany jest dwa razy do roku, w grudniu i czerwcu. Najnowsza edycja indeksu oparta jest o prognozy 39 ekonomistów z przemysłu, administracji rządowej, bankowości i akademików. Podane wartości stanowią medianę prognoz zgłaszanych przez uczestników sondażu (taką metodologię przyjęto od 2000 roku, wcześniej wartości stanowiły średnią prognoz).

Ekonomiści spodziewają się 3,3% wzrostu gospodarki w pierwszej połowie br. a w drugiej połowie br. wzrostu PKB rzędu 3,6% rocznie (prognozy ogłoszono przed podaniem wyników amerykańskiej gospodarki za I kw. br. ze wzrostem PKB na poziomie 3,8%). W I połowie 2006 roku tempo wzrostu PKB spadnie jednak do 3,1%.

Stopa bezrobocia ma do końca roku nieznacznie się obniżyć, z obecnych 5,2% do 5,1% w grudniu. Na tym poziomie powinna utrzymać się do połowy przyszłego roku. Na przyszłe dwa lata spodziewane jest dalsze powolne obniżanie się stopy bezrobocia.

Livingston Survey przewiduje, że w br. roku inflacja cen konsumenckich sięgnie ostatecznie 2,9%, by w 2006 roku spaść do 2,7% (poziom większy niż we wcześniejszej prognozie z grudnia 2004 roku). Inflacja cen producenckich powinna w br. wynieść 4,2% (tu różnica prognoz jest wyraźniejsza, 6 miesięcy temu spodziewano się 2,4%). Indeks cen produkcji sprzedanej powinien przy tym znacznie wyhamować w 2006 roku, do poziomu 2,1% (ale to i tak więcej niż zakładano w grudniu ub. roku - 1,3%).

Uczestnicy sondażu spodziewają się, że na koniec roku wysokość stóp procentowych wyniesie 3,8% (obecnie 3,2%), w połowie przyszłego roku powinna sięgnąć 4,2%.

Bez zmian pozostaje prognoza długoterminowa: średnia roczna stopa wzrostu PKB ma wynosić 3,2% na przestrzeni najbliższej dekady (podobnie jak w poprzedniej edycji Livingston Survey). Inflacja (indeks cen konsumenckich) ma wynosić średnio 2,5% rocznie (ta prognoza utrzymuje się od grudnia 2001 roku). Na koniec br. ankietowani ekonomiści spodziewają się, że indeks S&P 500 powinien sięgnąć 1250 punktów. Spodziewają się też wzrostu cen akcji na przestrzeni najbliższych dwóch lat. Co prawda obniżyli oczekiwania w stosunku do prognoz sprzed sprzed pół roku, ale i tak do połowy przyszłego roku zakładają osiągnięcie przez S&P 1294 punktów i 1325 punktów do końca 2006 roku.


Zobacz również