300 mln zł na innowacje

Taką kwotę dofinansowania, z czego 85 mln zł pochodziło z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), otrzymali w ciągu ostatnich dwóch lat przedsiębiorcy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Zrealizowano ponad 80 projektów badawczo-rozwojowych, których efektem jest opracowanie nowych lub ulepszenie już istniejących produktów i technologii.

Z dotacji korzystają zarówno małe, polskie firmy, jak i duże międzynarodowe przedsiębiorstwa. Na liście beneficjentów funduszy znajdują się m.in.: Comarch, Interia.pl, Polpharma (ostatnio także Simple - www.computerworld.pl/news/112117.html), Alcatel, IBM, ale także Szczeciński Park Naukowo-Techniczny, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, czy Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Armpol. Przyznane do tej pory przez MNiSW dotacje pozwoliły m.in. na rozpoczęcie prac badawczych nad opracowaniem innowacyjnego leku wykorzystywanego w terapii cukrzycy typu II, systemu informatycznego do zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw (Comarch), zdalnego systemu do monitorowania pracy serca i ekonomicznego tramwaju nowej generacji.

"Beneficjentem projektów celowych najczęściej jest przemysł, ale na dotacje mogą liczyć nawet niewielkie firmy, które chcą budować przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacje" - przekonuje Olaf Gajl, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. "W ciągu ostatnich dwóch lat najniższa kwota dofinansowania wyniosła blisko ok. 40 tys. zł, najwyższa - ponad 20 mln zł. To pokazuje, że na dotacje projektów celowych może liczyć każde przedsiębiorstwo, które posiada ciekawy, innowacyjny pomysł" - dodaje.

Projekt celowy to przedsięwzięcie badawcze mające - jak sama nazwa wskazuje - doprowadzić do określonego celu. Jest nim wdrożenie w praktyce gospodarczej nowych produktów i technologii. Od projektu biznesowego różni go właściwie tylko jedno - może uzyskać dofinansowanie części badawczej z budżetu państwa i funduszy unijnych. Wsparcie wynosi średnio 30% wartości projektów podanej we wniosku. Ale zdarzają się sytuacje, gdy projekt jest dofinansowywany w 50%, a czasem nawet w 70% (maksymalnej możliwej wysokości).

Procedura przyznawania dotacji w ramach projektów celowych wygląda następująco: wniosek złożony w Departamencie Funduszy Europejskich MNiSW jest oceniany pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym i techniczno-ekonomicznym przez zespół interdyscyplinarny złożony z niezależnych ekspertów. W ten sposób powstaje ranking wniosków rekomendowanych do wsparcia opiniowany przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki. Na podstawie tej opinii minister nauki i szkolnictwa wyższego rekomenduje wnioski ministrowi rozwoju regionalnego i po jego akceptacji, podpisuje umowy z beneficjentami.

"Piętą achillesową polskiej gospodarki pozostaje jej stosunkowo niska innowacyjność. Projekty celowe są, więc bardzo ważnym instrumentem realnie wpływającym na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Dajemy fundusze, aby zachęcić przedsiębiorców i naukowców do współpracy. Chcemy aby wspólnie tworzyli innowacyjne produkty i usługi" - konkluduje Olaf Gajl.


Zobacz również