303 mln zł na badania i rozwój technologii ITC

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego przygotowało listę 40 dużych projektów dotyczących badań i rozwoju realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Sześć z nich, o łącznej wartości dotyczy technologii teleinformatycznych. "$Dofinansowanie pieniędzmi unijnymi prac badawczo-rozwojowych będzie znaczącym, ale nie jedynym elementem polepszenia współpracy nauki i firm$" - uważa dr Maciej Stroiński, wicedyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Wśród proponowanych projektów dotyczących badań i rozwoju technologii teleinformatycznych znajdują się:

Przekonać biznes

O wykorzystaniu funduszy unijnych na badania i rozwój o raz współpracy środowiska naukowego z biznesem rozmawiamy z dr Maciejem Stroińskim, wicedyrektorem Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

1. Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA (40 mln zł, za realizację odpowiada Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki);

2. Budowa ogólnokrajowej sieci centrów telemedycznych w dziedzinie prewencji i zwalczania chorób układu krążenia CTM - heartnet (84 mln zł, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego);

3. Metody i narzędzia projektowania i integracji sieci i usług telekomunikacyjnych (50 mln zł, Instytut Łączności);

4. Wspomaganie decyzji - system nowej generacji (45 mln zł; Instytut Podstaw Informatyki PAN);

5. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i przemyśle (8 mln zł, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki);

6. Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe (76 mln zł, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP)

Pełną listę projektów można znaleźć na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.