32 terabajty dla BT

IBM podpisał z British Telecommunications porozumienie, w ramach którego firmy wspólnie stworzą jedną z największych na świecie baz danych.

British Telecommunications podpisała z IBM kontrakt o wartości 8 mln USD, którego przedmiotem jest stworzenie jednego z największych na świecie systemów magazynowania danych. Rozwiązanie, obsługiwane przez system zarządzania bazami danych Oracle 8i, będzie działać na bazie serwerów IBM Numa-Q, wyposażonych w 48 procesorów Intel Xeon. Objętość bazy to ponad 32 terabajty danych - więcej niż np. wszystkie teksty przechowywane w Bibliotece Kongresu USA.

Rozwiązanie umożliwi BT szybkie przeglądanie zgromadzonych danych w celu uzyskania żądanych informacji wykorzystywanych np. w marketingu i utrzymywaniu kontaktu z abonentami. "Projekt BT dowodzi, że Numa-Q przewyższa wszystko, co dotąd sądziliśmy o możliwościach pojedynczej bazy danych" - uważa Richard Winter, specjalista baz danych firmy Winter.

Kontrakt IBM z BT przypomina wcześniejszą umowę z Deutsche Telekom, największą firmą telekomunikacyjną w Europie, której efektem był system magazynowania danych o pojemności 100 terabajtów, który do tej pory jest największym systemem bazodanowym na świecie.

Więcej informacji: home.cnet.com