323 firm ma szansę na dofinansowanie rozwoju e-biznesu

  • (aja),

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamknęła drugą w tym roku rundę naboru wniosków do działania 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorcy złożyli 323 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 170 mln zł.

Tegoroczna druga runda naboru wniosków w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rozpoczęła się 15 czerwca i trwała do 3 lipca. W odróżnieniu od pierwszej rundy 2009 r. tym razem konkurs cieszył się największym zainteresowaniem w województwie mazowieckim, gdzie przedsiębiorcy złożyli 60 wniosków na łączną kwotę 36,2 mln zł. Z województwa małopolskiego, z którego w poprzednim naborze wpłynęło najwięcej wniosków, tym razem jest ich 50. Na kolejnych miejscach znalazło się woj. wielkopolskie, gdzie po dofinansowania w ramach działania 8.2 zgłosiło się 42 przedsiębiorców i woj. podkarpackie z liczbą 29 wniosków.Niestety tradycyjnie już, najmniejszym zainteresowaniem dotacjami zainteresowani byli przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (po 2 wnioski).

W chwili obecnej rozpoczyna się rozpatrywanie złożonych wniosków. W pierwszej kolejności poddane one zostaną ocenie formalnej, a te które przejdą ją pomyślnie, ocenie merytorycznej. Ogłoszenie listy projektów, którym przyznane zostało dofinansowanie na wdrażanie systemów B2B nastąpi w październiku br.

Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują współpracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Istotą projektów realizowanych w ramach działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów IT współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Przedsiębiorcy, których wnioski przyjęte zostaną do realizacji, objęte będą wsparciem do 24 miesięcy.

Źródło - PARP


Zobacz również