3D do tworzenia i testowania

Nowa wersja programu została tak przygotowana, żeby działać zarówno w tradycyjnych komputerach PC, jak i na nowych Apple Macintosh z procesorami x86.

Programy do generowania grafiki przestrzennej działają znacznie szybciej, gdy wykorzystują możliwości procesorów 64-bitowych i w wypadku użycia wielu rdzeni oraz rozbijania zadań na wątki. Program firmy MAXON pierwszy pozwalał na jednoczesne korzystanie z zalet obydwu rozwiązań.

CINEMA 4D R9.5 oferuje ponad pięćdziesiąt nowych funkcji i usprawnień! Optymalizacja całego cyklu obliczeniowego pozwoliła na przyspieszenie działania programu. Możliwe jest generowanie realistycznie wyglądającego nieba wraz z chmurami. Wprowadzono też zmodyfikowany system oświetlenia obiektów, który pozwala na czterokrotne przyspieszenie obliczeń na dużych powierzchniach. Kto kupił wersję 9.1 po 1 lipca zeszłego roku, może skorzystać z bezpłatnego uaktualnienia do wersji 9.5.

Wśród zmian należy wymienić opcję pracy na pełnym ekranie, dzięki czemu cała powierzchnia obszaru roboczego co zwiększa wydajność pracy. Możliwa jest zmiana nazwy obiektów bezpośrednio w Menedżerze obiektów, a po wskazaniu pozycji na karcie Materiał Menedżera obiektów, odpowiednia linia jest podświetlana w Menedżerze materiałów. Wygenerowane mapy bitowe mogą być eksportowane w formatach o 32-bitowej precyzji w każdym kanale jako pliki HDRI lub OpenEXR. Mapowanie kolorów pozwala na uzyskanie bardziej naturalnych i błyszczących kolorów.

CIENMA 4D 9.5 obsługuje skrypty, które składają się z niewielkich fragmentów kodu C.O.F.F.E.E. Mogą być generowane i zarządzane za pośrednictwem interfejsu i są wykonywane tak, jak wewnętrzne polecenia programu. Ciekawą funkcją jest także zapisywanie seryjnego pod kolejnymi nazwami. Dzięki temu można do woli eksperymentować z programem i jego możliwościami.

Producent wprowadził narzędzia do zarządzania zawartością. Użytkownik ma dostęp do wszelkiego rodzaju plików zawierających opisy scen, modeli, warunków cieniowania i renderowania oraz plików, z których korzysta się w programie.

Programowi CINEMA 4D towarzyszy też powszechnie cenione narzędzie do określania wydajności komputerów - CINEBENCH. Mierzy ono czas generowania przykładowej sceny, przy czym może wykonywać to zadnie jedno- lub wielowątkowo. W porównaniu z poprzednią generacją zaobserwowaliśmy blisko 10 procentowe skrócenie czasu wykonywania testu. Nie należy więc porównywać wyników wydajności z różnych generacji programów.