3DS Max 7

Wersja 3DS Max 7 zawiera wiele ulepszeń i nowych funkcji, które będą wykorzystywane przez zaawansowanych użytkowników do modelowania i animowania postaci dla gier komputerowych


Wersja 3DS Max 7 zawiera wiele ulepszeń i nowych funkcji, które będą wykorzystywane przez zaawansowanych użytkowników do modelowania i animowania postaci dla gier komputerowych.

Discreet ma nadzieję, że nowa generacja konsol dla graczy przyczyni się do wzrostu sprzedaży programu 3DS Max w najnowszej, siódmej już wersji. Drugim ważnym rynkiem powinny być firmy zajmujące się przygotowywaniem efektów na potrzeby filmu. A dowodem na to są znacznie rozbudowane funkcje do tworzenia animacji postaci, jak również nowy efekt o nazwie Normal Bump Mapping, który można wykorzystać do symulowania efektu głębi i tworzenia detali w trzech wymiarach.

W tej wersji 3DS Max pojawiły się również nowe narzędzia do modelowania, takie jak modyfikator Edit Poly. Ulepszono proces renderowania dzięki dołączeniu renderera Mentay Ray 3.3. Programiści zapewnili nowy sposób przechodzenia między scenami, co przypomina ruchy postaci w strzelankach typu FPP.

Materiały i renderowanie

3DS Max 7

Mapy normalne są tworzone z siatek o wysokiej rozdzielczości, a następnie stosowanedla modeli o niskiej rozdzielczości do symulacji detali 3D. Umożliwia to wydajne animowanie, edytowanie i renderowanie sceny.

Istotnym ulepszeniem pakietu Discreeta jest doskonały render Mental Ray 3.3, wyposażony w shader SSS Fast Skin, który zapewnia efekt Sub Surface Scattering. Dzięki niemu materiały są bardziej przezroczyste i pozwalają na rozmycie światła. Funkcja bardzo przydatna do tworzenie realistycznej skóry lub efektu głębokiej wody. Warto również zauważyć nowy typ oświetlenia o nazwie Photometric.

Funkcja Normal Bump Mapping jest rozwinięciem tradycyjnego mapowania wypukłości i zarazem jedną z najważniejszych cech tego wydania programu. Dzięki niej możliwe jest symulowanie detali powierzchni o wysokiej rozdzielczości przez tzw. sieci wielokątne (polygonal models) o niższej rozdzielczości. Program wykorzystuje informacje RGB tekstury do zmiany kierunku wektorów normalnych powierzchni obiektu.

Dodatkową korzyścią jest możliwość wyświetlania powierzchni w czasie rzeczywistym z zastosowaniem wzierników (viewports). Jednak największą zaletą tej funkcji jest to, że wyrenderowane sceny nie potrzebują zbyt wielu wielokątów, co pozwala skrócić czas renderowania, zmniejszyć wymagania pamięci i przyspieszyć nawigację po scenie.

3DS Max 7

Nowy shader w rendererze Mental Ray umożliwia uzyskanie naturalnego odcienia skóry i miękkich cieni.

Nawigacja z przechodzeniem przez wzierniki to kolejna funkcja, przydatna dla projektantów gier i twórców architektonicznych. Jak jej nazwa wskazuje, zapewnia sposób poruszania się po scenie i kontrolowanie ruchów za pomocą klawiszy, co przypomina sposób kierowania bohaterem w grach typu FPP. Użytkownik może modyfikować ustawienia ruchu kamery, szybkość i wielkość kroku.

Modelowanie

Większość nowych funkcji modelowania jest wykonywana na poziomie struktury obiektu, zapewniając użytkownikowi większą kontrolę nad tym procesem. Dostępne są nowe tryby komend, takie jak Bridge (łączenie krawędzi lub wielokątów), Relax (wygładzanie modelu na poziomie struktury) i Turn (zmiana kierunku przekątnych).

Discreet wzbogacił również swój produkt modyfikatorem Edit Poly.

3DS Max 7

Nowy modyfikator Edit Poly stosuje podejście parametryczne podczas tworzenia obiektów wielokątów i zarządzania nimi.

Z jego pomocą można stosować istniejące i nowe efekty Editable Poly dla poszczególnych obiektów, a także animować je. Należy tylko ustawić klatki kluczowe lub użyć kolejno wielu modyfikatorów do animowania różnych operacji. Niestety, Edit Poly nie pozwala stosować funkcji Subdivision Surface i Subdivision

Displacement, dostępnych przez narzędzie Editable Poly.

3DS Max 7
Modyfikatory Edit Poly mogą być użyte do opracowywania detali siatki, szczególnie w połączeniu z nowymi narzędziami do deformacji o nazwie Paint Deformation. Korzystając z funkcji malowania siatki, którą zawiera wersja 5., możliwe jest szybkie utworzenie detali pędzlami deformującymi powierzchnię. Dostępne operacje obejmują zmianę położenia wierzchołków na powierzchni, wyrównywanie wierzchołków, a także użycie pędzli do stopniowego cofania wykonanej operacji. Maya ma podobne narzędzie o nazwie Artisan.

3DS Max 7

System Crowd w module dodatkowym Character Studio umożliwia szybkie tworzeniegrup postaci, których ruchjest oparty na zdefiniowanych wcześniej zachowaniach. Poszczególne postacie mogą działać samodzielnie lub jako członkowie grupy.

3DS Max 7

Obiekty w module dodatkowym Character Studio są otoczone obszarami nazywanymi kopertami (envelopes), które wpływająna wierzchołki siatki wewnątrz tych obszarów.Możliwe jest użycie krzywych deformacji, które powodują deformację koperty siatkiz przesunięciem krzywej.

Bardzo ciekawą funkcję pełni nowy modyfikator Skin Wrap. Pozwala na użycie siatki o niskiej rozdzielczości do kontrolowania deformacji siatki w wysokiej rozdzielczości. Taki obiekt sterujący można animować, a jego dane są stosowane do animowania obiektu na siatce o wysokiej rozdzielczości (tzw. podstawa). Podstawę można modyfikować w sposób, który nie wpływa na zastosowaną animację. Funkcja będzie przydatna do tworzenia postaci dla gier komputerowych lub w pracy z animacjami twarzy.

Character Studio zostało w pełni zintegrowane z programem 3DS Max 7 i zapewnia wszystkie funkcje animacji postaci. Jest to z pewnością reakcja na pojawienie się narzędzia Character Development Kit w najnowszym pakiecie Softimage|XSI. Osoby pracujące z wcześniejszą wersją modułu dodatkowego nie zostaną niczym zaskoczone po uruchomieniu wersji 4.3 narzędzia. Co gorsza, dla uzyskania niektórych funkcji (np. narzędzia do tworzenia ogonów) będzie konieczne zakupienie modułów dodatkowych innych firm, na przykład CAT.

Ważnym komponentem Character Studio jest Crowd, umożliwiający tworzenie większych grup i stad postaci. Ich ruchy są tworzone na podstawie wcześniej zdefiniowanych zachowań. Możliwe jest nawet użycie funkcji wykrywania kolizji, która zapewni więcej realizmu w kompletnej scenie.

Kupić, nie kupić

3DS Max 7 zawiera wiele ulepszeń, które z pewnością będą często wykorzystywane przez bardziej zaawansowanych użytkowników, na przykład do modelowania i animowania postaci dla gier komputerowych. Niestety, dokładne poznanie wszystkich funkcji tego pakietu zabiera dużo czasu i wymaga cierpliwości. Nie można oczekiwać, że natychmiast po zainstalowaniu programu będzie możliwe przygotowywanie scen, podobnych do tych z "Władcy pierścieni". Należy jednak podkreślić, że nowe i ulepszone funkcje programu znacznie ułatwią codzienną pracę projektanta.

produkt 3DS Max 7

producent Discreet

cena brutto 3495 USD (pełna wersja), 795 USD (aktualizacja)

konkurenci Alias Maya, Softimage|XSI v4, Cinema 4D Studio R9

kontakthttp://www.discreet.com

za:

Zestaw nowych funkcji do modelowania i tworzenia materiałów, dołączenie modułu Character Studio 4, nowe narzędzia do wyświetlania.

przeciw:

Trudna nauka obsługi, brak nowych funkcji w modułach Character Studio i Reactor, wysoka cena.