3DS Max 7.5

Oprogramowanie do modelowania 3D, animacji i renderowania. Producent znanego i popularnego pakietu do tworzenia grafiki trójwymiarowej 3DS Max wprowadził nowy system subskrypcji aktualizacji. Oznacza to, że chcąc mieć dostęp do nowych rozszerzeń, musimy wykupić roczną subskrypcję.

Oprogramowanie do modelowania 3D, animacji i renderowania. Producent znanego i popularnego pakietu do tworzenia grafiki trójwymiarowej 3DS Max wprowadził nowy system subskrypcji aktualizacji. Oznacza to, że chcąc mieć dostęp do nowych rozszerzeń, musimy wykupić roczną subskrypcję.

3DS Max 7.5

Aby "wyhodować" włosy z krzywych spline, wystarczy narysować kilka takich krzywych, w razie potrzeby połączyć je w pojedynczy obiekt, a następnie zastosować modyfikator Hair and Fur.

To rozszerzenie programu 3DS Max firmy Autodesk Media & Entertainment (oferowanego wcześniej pod marką Discreet) jest dostępne jako część programu subskrypcji, który zapewnia możliwość pobierania modułów dodatkowych rozszerzających możliwości bazowego produktu. Po zainstalowaniu rozszerzenia oznaczonego numerem 7.5 program 3DS Max 7.0 zyskuje podobne możliwości i funkcje wizualizacji jak te, które są dostępne w programie Autodesk VIZ 2006.

Dzięki zaktualizowanemu mechanizmowi Mental Ray 3.4 renderowanie można rozdzielić na osiem procesorów fizycznych, co znacznie zwiększa wydajność działania. Do zwiększenia szybkości renderowania przyczyniło się też zastąpienie algorytmu Rapid Motion Blur algorytmem Fast Rasterizer. Oprócz tego nowa wersja tego mechanizmu lepiej obsługuje mapy i filtrowanie tekstur.

Autorzy poprawili również wydajność iluminacji globalnej, dodając nowe ustawienia oświetlenia.

W tej wersji programu pojawiła się również nowa opcja Smoothing, a także nowy shader przeznaczony głównie dla map wysokości powierzchni z normalnym odwzorowaniem wypukłości. Oprócz tego można ustawiać parametry rozmieszczania Mental Ray dla poszczególnych obiektów za pomocą opcji Object Properties.

Bardzo ważnym komponentem, który z pewnością spotka się z uznaniem wielu użytkowników, jest komponent Hair and Fur, oparty na znanym module dodatkowym Shave and Haircut autorstwa Joe Altera. Komponent ten zapewnia narzędzia służące do dynamicznego układania i modelowania włosów. Tak jak w przypadku podobnych metod w innych pakietach 3D, efekt modyfikatora włosów jest ograniczony do wybranych wielokątów modelu, które służą jako emitery włosów. W przeciwnym razie powstałaby owłosiona kula.

3DS Max 7.5

Komponent Hair and Fur umożliwia także pracę z brodą i owłosieniem na twarzy. Dzięki gotowym ustawieniom można szybko stworzyć realistyczne efekty.

Użytkownik sprawuje kontrolę nad liczbą tworzonych segmentów włosów, a także nad długością poszczególnych włosów. Dla dłuższych włosów jest używana większa liczba segmentów, ale wydłuża to czas renderowania strony. Możliwe jest także modyfikowanie poszczególnych właściwości włosów (na przykład grubości włosa i końcówki), a także tworzenie losowej fryzury poprzez przypisanie koloru i wartości procentowej dla całości.

Prowadnice dla włosów można tworzyć na podstawie krzywych spline, a następnie użyć tych prowadnic do tworzenia rosnących włosów. Inną możliwością jest użycie instancji kształtów geometrycznych (takich jak źdźbła trawy lub liście) w połączeniu z tym modyfikatorem, aby stworzyć las lub pole.

Narzędzia te są dostępne poprzez oddzielne okno dialogowe Style zawierające rząd ikon oraz obszar podglądu wyników w czasie rzeczywistym. Rozszerzenie zapewnia tryb Shake do tworzenia swobodnych stylów oraz funkcje kontroli kolizji do pracy z wbudowanymi narzędziami dynamicznymi.

Podsumowując, to rozszerzenie stanowi wspaniały dodatek do zestawu narzędzi programu 3DS Max. Jedynym ograniczeniem jest to, że możliwe jest renderowanie tylko widoku perspektywy.

produkt: 3DS Max 7.5

producent: Autodesk

cena brutto: 3055 USD - 3DS Max 7, 440 USD - roczna subskrypcja

konkurenci: Alias Maya 6, NewTek LightWave 3D 8, Softimage|XSI 4.0

kontakt:http://www.autodesk.com

za:

Zaktualizowany mechanizm Mental Ray 3.4 z ulepszonym renderowaniem, potężne rozszerzenie Hair and Fur, funkcje wizualizacji analogiczne jak w programie Autodesk VIZ 2006.

przeciw:

Komponent Hair and Fur renderuje tylko w widoku perspektywy, rozszerzenie dostępne tylko dla subskrybentów.