3G? Co to takiego?

Wiedza użytkowników telefonów komórkowych i Internetu o usługach telefonii komórkowej trzeciej generacji wciąż jest bardzo mała.

Raport brytyjskiej firmy analitycznej Taylor Nelson Sofres (TNS) pokazuje, że wiedza użytkowników telefonów komórkowych i Internetu o usługach telefonii komórkowej trzeciej generacji wciąż jest bardzo mała. W badaniu wzięło udział ponad 13 tys. osób w wieku powyżej 15 lat. Kraje uwzględnione w raporcie to: Belgia, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Słowacja, Hiszpania, Wlk. Brytania i USA.

Najlepiej poinformowani o usługach 3G są Niemcy. Około 44% tamtejszych internautów i użytkowników "komórek" wie, jakie usługi będzie oferować telefonia następnej generacji. Taką wiedzą w Europie mogło pochwalić się 20% respondentów, a w Stanach Zjednoczonych jedynie 11%.

Ankietowani z 13 krajów wykazali dość umiarkowane zainteresowanie korzystaniem z nowych usług. W sześciostopniowej skali (6 oznaczało największe zainteresowanie) średnia wszystkich odpowiedzi wyniosła 3. Wyniki w poszczególnych krajach nie różniły się znacząco. Te osoby, które zadeklarowały wykupienie usług 3G, najchętniej będą wykorzystywać pocztę elektroniczną, serwisy informacyjne oraz mapy miast. Natomiast najmniej popularną usługą wśród potencjalnych użytkowników telefonii 3G okazały się gry.

Raport pokazał także różnicę w nasyceniu rynków telefonami komórkowymi. W Europie Zachodniej "komórkę" posiada ok. 63% osób powyżej 18 roku życia. W USA odsetek ten wynosi zaledwie 36%.


Zobacz również