4 miliony plików z Xbox Live

Tyle właśnie plików ściągnęli użytkownicy serwisu Xbox Live od czasu premiery nowego Xkloca. Pobawmy się może chwilę w statystykę.

Użytkownicy ściągnęli łącznie grubo ponad 4mln różnych plików (muzyka, gry, filmy itp...). Statystyki mówią, iż ściąganiem parało się 750 000 osób, czyli prawie połowa posiadaczy nowej konsoli wujka Billa.

Dzieląc jedno przez drugie, wychodzi ponad 5 plików na użytkownika. Jak na kilka miesięcy, to raczej mało; z drugiej zaś strony, jak na stosunkowo pionierską usługę - dużo...