430 tys. zł odszkodowania za pirackie programy

Organizacja BSA, zajmująca się m.in. walką z piractwem oprogramowania, poinformowała o zawarciu porozumień z kilkoma polskimi firmami, które przyłapano na korzystaniu z nielegalnego oprogramowania. Przedstawiciele BSA informują, że tylko w drugiej połowie 2006 r. organizacja zawarła ugody, w ramach których firmy używające nielegalnych programów zapłaciły łącznie 430 tys. odszkodowania.

Z danych przedstawionych przez BSA wynika, że w takich sprawach najczęściej poszkodowane są firmy Adobe, Autodesk, Corel oraz Microsoft. Organizacja szacuje, że tylko w 2005 r. producenci oprogramowania stracili na wskutek działalności polskich piratów ok. 388 mln USD.

W najnowszym komunikacie przedstawiciele BSA poinformowali m.in. o zawarciu 25 stycznia 2007 r. ugody z firmą Stama Stal i Budowa Maszyn Sp. z o. o. Na mocy ugody firma ta zobowiązała się do zapłacenia BSA 50 tys. USD odszkodowania oraz zamieszczenia ogłoszenia prasowego z informacją o całej sprawie. Podobne porozumienia BSA zawarła również z firmami Erecta2 Budowlane Biuro Inżynierskie oraz KTM Inżynieria Sp. z o. o.

"Pojednanie się z poszkodowanym jest w wypadku przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5 jedną z przesłanek warunkowego umorzenia postępowania karnego. A to oznacza, że osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne nie będzie figurowała w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany. Do pojednania w formie ugody dochodzi wtedy, kiedy szkoda zostaje naprawiona lub kiedy strony ustalą sposób jej naprawienia. Często są to kwoty kilkudziesięciu, czasem nawet kilkuset tysięcy złotych" - mówi Bartłomiej Witucki, rzecznik BSA w Polsce.