44 miliony euro dla MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy dodatkowe 44 mln euro na wsparcie dla sektora małych i średnich firm.

Będzie to już ostatnie działanie w ramach przedakcesyjnego programu PHARE 2003. Wprowadzono m.in. program "Ścieżki innowacji do biznesu", z którego mogą korzystać małe i średnie firmy zarejestrowane nie wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku. Mogą z niego korzystać np. naukowcy, którzy mają pomysł, chcą założyć firmę, ale brakuje im środków na realizację przedsięwzięcia.

Pomoc w ramach programu przeznaczona będzie na usługi doradcze (finansowanie do 50%, do kwoty 10 tys. euro) i inwestycje (maksymalna dotacja to 50 tys. euro). Firmy, które będą chciały inwestować w nowoczesną technologię mogą liczyć na dotacje do 100 tys. euro.

Pierwszy termin składania wniosków mija już w sierpniu br. Małe i średnie firmy będą też mogły uzyskać bezpłatnie szczegółowe informacje i pomoc w kwestiach formalnych w 130 punktach w Polsce.


Zobacz również