5% niższe inwestycje vc

Wydatki amerykańskich funduszy typu venture capital obniżyły się prawie o 5% w II kwartale i w I połowie br. w porównaniu do poziomu sprzed roku - wynika z sondażu przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers, Thomson Venture Economics oraz National Venture Capital Association.

W II kwartale br. amerykańskie fundusze vc zainwestowały 5,77 mld USD, podczas gdy rok wcześniej 6,07 mld USD. Łączne wydatki w pierwszej połowie br. sięgnęły 10,64 mld USD wobec 11,17 mld USD przed rokiem. W drugim kwartale poziom środków zgromadzonych przez fundusze vc wzrósł natomiast o 88%, ponieważ 43 nowe fundusze zebrały 6,1 mld USD.

Na przestrzeni ostatnich 13 kwartałów poziom kwartalnych inwestycji funduszy vc waha się od 4 do 6 mld USD. Wysokość inwestycji na koniec br. może sięgnąć 21 mld USD, oceniają analitycy. To tyle samo, co przed rokiem.


Zobacz również