6 najbardziej pożądanych specjalizacji IT 2010 roku

Czyli co warto umieć, żeby w tym roku znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę w IT.

Ostatnie 12 miesięcy to rok zmian gospodarcznych, reorganizacji, zwolnień grupowych i oszczędności. Ubiegły rok również przyniósł diametralną zmianę oczekiwań biznesu względem rozwiązań informatycznych oraz wzrost popularności wzrostu popularności outsourcingu, oprogramowania oferowanego w formie usług, czy modelu cloud computing. Wszystko to odbiło się na światowym rynku pracy - także w sektorze IT. Analizy przeprowadzone przez redakcję amerykańskiego wydania Computerworld nie nastrajają optymizmem na 2010 rok. Plany zatrudnienia specjalistów ds. IT ma średnio mniej niż 20 proc. amerykańskich pracodawców. Dla porównania, rok temu odsetek firm planujących zatrudnienie dodatkowych kadr informatycznych przekraczał 26 proc. Dziś średnio jedna na pięć amerykańskich firm planuje zmniejszenie zatrudnienia w dziale IT. To stosunkowo dużo.

W Polsce sytuacja być może wygląda nieco lepiej, jednak u nas również w najbliższym roku należy się spodziewać zmian i zaostrzonej konkurencji na rynku pracy w IT. W końcu w naszym kraju nie brakuje oddziałów amerykańskich, centrów rozwoju oprogramowania największych firm i lokalnych spółek z ambicjami.

Pracodawcy nie ukrywają, że zależy im na jak najbardziej wszechstronnych pracownikach - specjalistach w wąskim zakresie, ale posiadającym jak najszerszą wiedzę z pogranicza biznesu i IT. Jednocześnie w firmach stopniowo ruszają zamrożone w zeszłym roku inwestycje w IT. W wielu organizacjach brakuje jednak ludzi do ich realizacji. Stwarza to sprzyjającą sytuację dla osób z określonymi umiejętnościami informatycznymi. Oto 6 specjalizacji IT najbardziej pożądanych przez pracodawców:

1. Architekci, deweloperzy i analitycy

Większość ekspertów zgodnie twierdzi, że dłużej odkładać inwestycji w IT nie mogą m.in. międzynarodowe koncerny, które w ciągu dwóch ostatnich lat w największym stopniu rezygnowały z wcześniejszych planów. W 2010 roku konieczność obniżania kosztów funkcjonowania firmy ustąpi najpewniej konieczności realizacji projektów informatycznych, mających na celu budowanie przewagi konkurencyjnej. W efekcie spodziewany jest wzrost liczby realizowanych projektów związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań informatycznych i rozwojem posiadanych już aplikacji. Za tym zaś idzie wzrost popytu na specjalistów w zakresie tworzenia i wdrażania oprogramowania biznesowego. Zwłaszcza oprogramowania tworzonego wedle zwinnych metodyk i z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Wobec tego poszukiwani będą m.in. deweloperzy i architekci systemowi specjalizujący się w technologiach rodziny .Net i środowisku Java, tworzeniu aplikacji internetowych i portalowych na platformach w rodzaju Microsoft Sharepoint oraz - co warte podkreślenia - programiści zaangażowani w rozwój oprogramowania open source. Nie bez znaczenia będzie również znajomość najbardziej popularnych baz danych, środowisk takich jak Ruby on Rails, technologii AJAX, metodyk tworzenia aplikacji - m.in. SCRUM, XP, czy TTD oraz powiązanych z nimi narzędzi programistycznych. Poszukiwani będą też specjaliści związani z najpopularniejszymi systemami, jak i osoby, które zadbają o rozwój i modernizację wyspowych rozwiązań tworzonych na potrzeby konkretnych organizacji.

Jednak to nie znajomość dziesiątek najnowszych metodologii i narzędzi programistycznych będzie najważniejszym atutem. Za idealnego pracownika zajmującego się rozwojem aplikacji biznesowych większość pracodawców uważa osobę, która z jednej strony będzie potrafiła samodzielnie stworzyć przynajmniej część kodu, a z drugiej będzie mogła pełnić rolę samodzielnego analityka biznesowego i na bieżąco doradzać m.in. w zakresie potrzeb aplikacyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjalnych rozwiązań. Od programistów coraz częściej oczekiwać będzie się także umiejętności związanych z zarządzaniem projektami i kierowaniem zespołami deweloperskimi.

O pozostałych pięciu przeczytaj na Computerworld.pl.