6 powodów ograniczających innowacyjność Microsoftu

W zeszłym roku Microsoft przeznaczył na prace badawczo-rozwojowe prawie o 50 proc. więcej niż IBM, ponad trzykrotnie więcej niż Google i Oracle oraz niemal dziewięciokrotnie więcej niż Apple. Mimo to nikt nie uważa koncernu z Redmond za firmę dziewięć razy bardziej innowacyjną od producenta komputerów Mac i iPhone`a. Dlaczego?

Ubiegłoroczne prace badawczo-rozwojowe Microsoftu kosztowały ok. 9,5 mld USD. IBM przeznaczył na badania i rozwój kwotę 6,5 mld USD. Google i Oracle odpowiednio po 2,8 mld USD oraz 2,7 mld USD. Apple zaś tylko 1,1 mld USD. Jednak przynajmniej jeśli chodzi o technologie, to mimo tak znacznych nakładów na badania Microsoft nie cieszy się opinią firmy bardziej innowacyjnej od konkurentów. W dużej mierze jest tak dlatego, że część środków jest przeznaczana na poprawianie dziesiątek produktów już obecnych na rynku. Nie bez znaczenia jest również model biznesowy i strategia rozwoju Microsoftu.

Przedstawiamy 6 powodów negatywnie wpływających na innowacyjność rozwiązań koncernu z Redmond.