655 upadków firm

Jak wynika z danych firmy Coface w ubiegłym roku zbankrutowało 655 polskich firm. Jest to o 5% mniej niż rok wcześniej, ale o 60% więcej niż w 2008 roku.

Ogólnie poprawiła się dyscyplina płatnicza przedsiębiorstw i mniej jest opóźnień w płatnościach. W drugiej połowie roku można było zaobserwować wyhamowanie wzrostu liczby upadłości.

Nie wszystkie sektory radzą sobie dobrze - o 20% wzrosła liczba bankructw wśród przedsiębiorstw z branży budowlanej.

Odsetek postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu wzrósł do 18% z 15% rok wcześniej. W 2009 roku bankrutowały głównie duże przedsiębiorstwa, w ubiegłym roku zaś firmy małe.

Zdaniem analityków Coface, w tym roku nie powinna się zwiększać liczba bankrutujących firm.