7 biznesowych aplikacji na iPhona

W dzisiejszym czasach popularność programów tworzonych na telefony komórkowe rośnie lawinowo. Wśród najbardziej popularnych aplikacji, gier, odtwarzaczy multimedialnych należy zwrócić uwagę na te, które mogą w znaczący sposób ułatwić pracę. Wśród wymienionych poniżej programów znajdziemy narzędzia do zarządzania projektami, udostępniania dokumentów a także do tworzenia popularnych map myśli.

7  biznesowych aplikacji na iPhona

Box.net

Aplikacja pozwalająca na udostępnianie pojedynczych plików lub całych folderów w serwisie Box.net. Posiada wbudowaną przeglądarkę danych, która umożliwia dodawanie do komentarzy. Istnieje możliwość przesyłania zdjęcia z aparatu iPhone Roll. (Oczywiście, można także dodać pliki z komputera po zalogowaniu się na konto na Box.net 's.).

Aplikacja Box.net jest bezpłatna i indywidualne darmowe konto ma pojemność 1 GB.

7  biznesowych aplikacji na iPhona

Dropbox

Dropbox umożliwia udostępnianie plików pomiędzy użytkownikami, pozwalająca tworzyć foldery, pod foldery, które są synchronizowane na komputerach i telefonach z zainstalowanym programem, oraz te, które są synchronizowane z innymi użytkownikami Dropboxa.

Aplikacja iPhone Dropbox daje możliwość zarządzania udostępnianymi plikami Dropbox z telefonu. Można przypisać pliki do członków zespołu i współpracowników. Zobaczyć, kiedy plik był oglądany lub zaktualizowany, dzięki czemu można być cały czas na bieżąco z zachodzącymi zmianami.

Aplikacja Dropbox jest darmowa. Konto bezpłatne oferuje 2 GB wolnego miejsca.

7  biznesowych aplikacji na iPhona

iThoughts

"Mind Mapping", czyli mapowanie myśl jest bardzo przydatnym narzędziem podczas pracy na różnego rodzaju projektami. Aplikacja iThoughts z wbudowanym własnym CMSem pozwala na układnie "map myśli" na ekranie telefonu. Współpracuje z wcześniej wymienionymi programami Box.net i Dropbox, więc w łatwy sposób możemy dzielić się w stworzonymi mapami.

iThoughts pozwala na eksportowanie oraz importowanie map stworzonych przez użytkownika. Zapisuje pliki do formatów takich jak: FreeMind, Novamind, MindManager, Xmind, iMindMap lub Mindview. Każdą stworzoną Mapę możemy również dodać, jako załącznik i wysłać jako e-mail.

7  biznesowych aplikacji na iPhona

Quickoffice Connect Mobile Suite

Quickoffice Connect Mobile Suite to pakiet biurowy dla iPhone umożliwiający przeglądanie, edytowanie i zapisywanie dokumentów, arkuszów kalkulacyjnych a także na przeglądnie prezentacji (jak informują autorzy edycja ma się pojawiać w następnych wydaniach). Główną zaletą aplikacji jest integracja programu z Dropbox, Box.net i MobileMe, umożlwiająca dzielenie się naszymi plikami z innymi użytkownikami. Posiada możliwości dostępu do poczty e-mail a także większość funkcji znanych z programów Word i Excel.

Quickoffice Connect Mobile Suite jest płatną wersją programu, istnieje również darmowa wersja Quickoffice Connect, ale nie można w niej zapisywać plików.

7  biznesowych aplikacji na iPhona

Soonr

Soonr to mała aplikacja pozwalająca na przegląd dokumentów, z telefonu iPhone, niestety edycja odbywa się tylko komputer. Program pozwala komentować, wysyłać mailem dodane pliki a także drukować pliki, jeżeli do telefonu podłączona jest drukarka. Ważną funkcją jest dziennik zmian plików a także punkt przywracania, więc w przypadku utraty lub zmiany można łatwo przywrócić wcześniejsze wersje.

Aplikacja Soonr jest darmowa i posiada 2GB wolnej przestrzeni. Po założeniu konta istnieje możliwość dokupienia pamięci dyskowej.

7  biznesowych aplikacji na iPhona

Outpost 2

Enormo's Outpost 2 to aplikacja oparta na projekcie zarządzania Basecamp do telefonu iPhone z rozbudowanym interfejsem, który umożliwia łatwe. Posiada pełne wsparcie dla funkcji wielu dostępnym w Basecamp. Można dodawać nowe i przeglądać istniejące projekty, dodawać i przeglądać etapy tworzenia, zaznaczać zadania, oraz śledzić czas spędzony nad projektem. Zadania i projekty mogą być przypisane do członków zespołu i komentowane.

Outpost 2 umożliwia również dostęp do książki adresowej Basecamp, dzięki czemu można zintegrować go z kontaktami iPhone. Przydatnym narzędziem jest wewnętrzny systemu przesyłania wiadomości Basecamp służący również do komunikowania się z członkami zespołu w ramach projektu.

Po zakupieniu programu użytkownik dostaje plan dla jednego projektu Basecamp, lecz istnieje możliwość wykupienia większej ilości.

7  biznesowych aplikacji na iPhona

Huddle

Huddle oferuje zestaw funkcji Basecamp z dodatkowymi funkcjami harmonogramu spotkań, webconferencing i edycją dokumentów. Projekty w programie zostały podzielone na obszary robocze, dzięki czemu użytkownik może bardziej skupić się na pracy niż przydzielaniu zadań, choć zarządzanie jest nadal większa częścią Huddle.

Narzędzia dostępne w aplikacji pozwalają na dostęp do obszarów roboczych, przeglądań zadań i dokumentów, zatwierdzanie ich oraz kontakt z pracownikami